Garancia

Kezdje el begépelni a gyümölcsfa nevét, majd válasszon a betöltődő listából!

Kosár tartalma

Regisztráció nélkül is vásárolhat

Küldetésünk

További kínálatunkból

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáján 1992-ben állam- és kormányfők elfogadták a biológiai sokféleségről szóló egyezményt, amelyet Magyarország az elsők között írt alá. A világegyezmény legfőbb célkitűzése a földi élet, az emberiség fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges biológiai változatosság, ezen belül a genetikai sokféleség megőrzése. Hazánk az egyezményt az 1995. évi LXXXI. törvényben hirdette ki. Az Biológiai Sokféleség Egyezményen kívül az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) különös hangsúlyt fektet a világ genetikai erőforrásainak megőrzésére és fenntartható használatára. A haszonnövények területén az Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrásokról szóló Nemzetközi Egyezmény (ITPGRFA) ennek a célnak a megvalósítását szolgálja. A FAO Egyezményt 2001-ben fogadták el a részes felek, Magyarország 2004. március 4.-én csatlakozott. 358/2004. (XII. 26.)

A Biológiai Sokféleség Egyezmény kimondja, hogy a kultúrnövények genetikai sokféleségének legalább a 70%-át kellene megőrizni, a hozzájuk fűződő tudással együtt. A megőrzésre azonban nemcsak a nemzeti génbankok hivatottak, hanem a társadalom minden résztvevője is segítheti ezt a munkát.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Egyedi tájérték védett és nem védett területen egyaránt, hazánk valamennyi településének területén található. Szinte minden kiskertben, a határban, régi, olykor lakott, sokszor mára elhagyott területrészeken található néhány nagyon öreg, egészséges, sokat és finom gyümölcsöt érlelő gyümölcsfa. A gyümölcsfák között sokszor különféle zöldségnövények is sokszor helyet kapnak, melyeket a család már generációk óta őriz.

Nem csak az a baj, hogy elvesznek a régi gyümölcsfajtáink, és fáink a hozzájuk kapcsolódó történetekkel és mesékkel, hanem az is, hogy elmennek közülünk azok az emberek, akik ezeket ismerik.

A TündérKertek.com, - ami nem csupán egy internetes felület, hanem mögötte a cél érdekében felbecsülhetetlen, és igen költséges munka is húzódik - azért jött létre, hogy gyűjtse, megmentse, megtartsa, szaporítsa és terjessze azokat a gyümölcsfajtákat, amelyeket ma már szinte csak déd-, vagy ükszüleink ismertek. Nincs olyan fa és nincs olyan fajta sem, amelyhez ne kapcsolódna valamiféle történet, vagy történetek sokasága és vele együtt néprajzi- és egyéb adatok. A TündérKertek.com (alapítói) kiemelkedően fontosnak tartják és ezért célul tűzték ki nem csupán a fajták megmentését, megtartását és újbóli elszaporítását, hanem a hozzájuk kapcsolódó történetek és adatok rögzítését, digitalizálását és archiválását is, amely képi-, szöveg-, hang-, és video anyagokat is jelent.

Sok esetben olyan gyümölcsészeti adatok, néprajzi és táj-jellegű információk látnak napvilágot, amiről eddig csak nagyon kevesen tudtak és az idő múlásával ezek csak-csak feledésbe merültek.
A fellelt fajtákat az utókor számára is kimondhatatlanul fontos megtartani, ezért úgymond a fákat is szükséges valahogyan „archiválni”, melyet gyűjteményekben való (génbank jelleggel történő) elhelyezéssel és azon gyűjtemények fenntartásával, folyamatos gondozásával lehet megőrizni. 

Egy-egy konkrét gyümölcsfához-, vagy fajtához kapcsolódó történeten keresztül feltárulnak régi hagyományaink, történelmünk, nagy- és dédszüleink életmódja. Az archiválással és a fajták megmentésével nem csupán nagymértékben gazdagítjuk kultúránkat, hanem így meg tudjuk őrizni őseink tudását, örökségét és legfőbb célként át tudjuk adni a jövő nemzedékének.

Milyen munka húzódik meg internetes felületünk mögött?
Egy-egy fajta felleléséhez, szaporításához sok esetben kalandos, és költséges út vezet. Az a kutató munka és területi bejárások, amelyeket magával vonz ez a feladat olykor több száz vagy több ezer kilóméteres megtett utat, olykor a helyszín többszöri felkeresését is jelenti annak érdekében, hogy egy-egy feledésbe merült fajtát megmentsünk, újból leszaporítsunk és a hozzá kapcsolódó leíró információkat és a származását övező elbeszéléseket, történeteket lejegyezzük, videó-, vagy hangfelvételeken rögzítsük a helyiek elmondása szerint.

Ha sikeresen megtörtént az oltóanyag gyűjtése az adott fajtáról, megtörténik a szaporítás, majd az adott fajta élete során megfigyelési adatok gyűjtése, amelyek folyamatában hozzáírásra kerülnek a fajta leírásához, összevetve azokkal az információkkal amelyeket megtudtunk róla, vagy az anyafa termésén, fáján tapasztaltunk. A termés és a fa tulajdonságai alapján megkezdődhet a beazonosítási folyamat is. A jó tulajdonságokkal rendelkező fajtákat és főleg a betegségekkel szemben ellenállókat érdemes tovább szaporítani és kiskertekbe is eljuttatni. Fontos azt is megtapasztalni, hogy adott fajta különféle tájegységeken (esetleg földrészenként) hogyan viselkedik a talaj, a vízellátás és a klíma függvényében.

A megfigyelésekről készült adatok rögzítése tematizált beszerkesztése, tördelése, kiadványok készítése és egyéb közzététele, digitalizálása is nagy feladat, ami nem csekély munkát és hozzáértést is kíván.

A videófelvételek és hanganyagok szintén tematikus rendszerezést és archiválást igényelnek a hasznos információk kiszűrésével (vágásával), és ezek mindenki számára elérhetővé tétele is jelentős cél, és nem kevesebb energia. 

Miért az internetet választottuk?
Korunk kívánalmainak és felgyorsult életünknek meg kell, hogy feleljünk és sajnos ebben a földi életben túl kevés az ember életének időtartama ahhoz, hogy személyesen, vagy nyomtatott anyagban időben, gyorsan eljuttasson információkat megfelelő és főleg érdeklődést is mutató emberek- és főleg a fiatalok számára.

Tapasztalataink szerint ma már a fiatalok körében nem olyan népszerű könyvet olvasni, mint megnézni egy videót, vagy okostelefonon egy weboldal információira rákeresni. Az információközlés ezen módja ma talán a leggyorsabb és a legkézenfekvőbben el is érhető mindenki számára.

Miért fontos a gyümölcs és a régi fajta?
Az új fajták a hibridizálással fajta jellegüket elhagyták, nem olyan edzettek, és nem olyan ellenállóak a betegségekkel szemben, mint a régiek. A fa-betegségek nem támadják olyan jelentősen  a régi fajtákat, mint a mostaniakat. A külföldről behozott fák többségével, bekerülnek a betegségek is. Az új fajták egyre inkább elkorcsosulnak ízük nem vetekszik a régiekkel és egy idő után így nem marad más lehetőség, mint hogy visszanyúljon az ember az eredeti régi fajtákhoz, feltéve, ha lesznek még régi fajták. Ezért is fontos ezen fafajtáknak a megőrzése, szaporítása.

Őseink a fajták szelektálásánál először a termésbiztonságot tekintették a legfontosabb választási szempontnak. Éhínség vagy háború idején, ha a termés elpusztult, az állatokat elhajtotta az ellenség, a gyümölcs még akkor is biztos táplálékot nyújtott. Később egyéb célok alapján szelektáltak. A lekvárnak, ecetnek, aszalásra, gyümölcslének, pálinkának mind- mind megvoltak a saját gyümölcsfajtái.

Egykor minden községnek megvoltak az egyedi, régi fajtái, és megvannak most is, csak fogyóban. Ezeket kell összegyűjteni. Génbankot lehetne létrehozni a régi gyümölcsfafajtákból és így fennmaradnának, a települések pedig továbbvihetnék őseik hagyományait 

Korábban a gyümölcsfákat megbecsülték. Sajnos felgyorsult világunkban kíméletlenül gázolunk át a múlt értékein. Régi gyümölcsfajtáink pusztulása, pusztítása jó példa erre. Még megbecsülni sem lehet, hogy hány fajta pusztult ki az elmúlt évtizedekben, de ezen már nem tudunk segíteni. A meglévők megóvása viszont a mi felelősségünk.

Gyümölcsfák értékesítése
Felmerül a kérdés, hogy miért pénzért értékesítjük a gyümölcsfákat, és, ha pénzért is, akkor miért nem átlagos, nagyüzemi termesztésből származó „nyomott” (Kb 1.000 Ft/db) áron, ha az a cél, hogy mindenkihez eljuthassanak a régi fajták. A „drága” szóval szokták jellemezni a TündérKertek internetes felületén megvásárolható facsemetéket.

Nézőpont kérdése ugyan, de úgy gondoljuk, hogy a reális ár nem az olcsóbb ár, és az olcsóbb nem is feltétlen ugyan az a minőség. A fent említett 1.000 Ft/db egyáltalán nem fedezi az előállítási költséget, esetleg csak tömegtermelés esetén. Fontosnak tartjuk, hogy az elvégzett munka, mely során egy facsemete értékesítésre kerülhet, az azzal arányos ellenértéket képviseljen. Ne alacsonyabbat és ne magasabbat. Gyümölcsfáink áraiban meg kell jelennie mindazon befektetett munkának és energiának, ami a szaporítás költségeit jelenti, de az utókor számára való digitális és archiválási feladatokat (annak eszközeit), a gyűjtési utakat és a kapcsolódó feladatokat és ezek költségeit is fedeznie kell, ami szinte soha nem feltétlen valósul meg.

Aki a TündérKertek.com felületét választja és itt vásárolja meg gyümölcsfáit az támogatja azt a háttérmunkát is, amit végzünk és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy még több tudást, információt-, még több kulturális örökséget, és még több kihalóban lévő régi gyümölcsfajtát tudjunk átadni (itthagyni) a jövő generáció-, a gyermekeink-, unokáink-, dédunokáink számára.

A gyümölcsfaoltás tízparancsolata

Gyümölcsészeti tanumány, az első 10 oldal most ajándékba!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022.04.06-i dátummal közzétettük Adatkezelési tájékoztatónk (Felhasználói és revíziós irányelveink) frissített verzióját. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, és csak ezt követően, ha azokkal egyet is ért, kezdje meg webes felületünk használatát! A jelzett dokumentum terjedelmes, számoljon nagyobb időráfordítással. Továbbá tájékoztatjuk, hogy weboldalunk működése érdekében cookie-kat használ.