Felhívjuk figyelmét, hogy 2018. május 25-én közzétettük Adatkezelési tájékoztatónk (Felhasználói és revíziós irányelveink) frissített verzióját. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, és csak ezt követően, ha azokkal egyet is ért, kezdje meg webes felületünk használatát! A jelzett dokumentum terjedelmes, számoljon nagyobb időráfordítással. Továbbá tájékoztatjuk, hogy weboldalunk működése érdekében cookie-kat használ.
Garancia

Kezdje el begépelni a gyümölcsfa nevét, majd válasszon a betöltődő listából!

Kosár icon

Kosár tartalma

Regisztráció nélkül is vásárolhat

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolódó videók

Kapcsolódó képek

Kapcsolódó letöltések

Bevezető

A TündérKertek, és annak internetes felületeit (A www.tunderkertek.com, www.tunderkertek.hu a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webhely”) szolgáltató és üzemeltető Dimension Studio Kft. (székhely: 2191 Bag, Szent István utca 6. , cégjegyzékszám: 13 09 149738, a továbbiakban: „Szolgáltató”, vagy „TündérKertek” és „mi”, illetve ezek nyelvtani formái) nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vásárlóink, és internetes felületeink látogatói adataikat biztonságban tudhassák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy ön (a továbbiakban: „Felhasználó” és ezek nyelvtani változatai) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi tájékoztató teljes tartalmát és ezt egyértelműen jelzi felénk. Felhasználó a Honlapot a jelen tájékoztatóban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz és személyes adatok megadásához kötheti.

Törekszünk arra, hogy közérthető információval szolgáljunk ügyfeleink, vásárlóink és látogatóink (a továbbiakban: „Felhasználóink” és ezek nyelvtani változatai) számára arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen céllal gyűjtünk adatokat, illetve használjuk-, adjuk át-, továbbítjuk és tároljuk azokat.

Jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi olyan, webhelyre, vagy egyéb online alkalmazásra érvényesek, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”). Jelen Adatvédelmi irányelvek érvényessége nem függ attól, hogy ön számítógép, mobiltelefon, táblagép, TV, háztartási készülék vagy egyéb okoseszköz használatával fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz.

A természetes személyek és azok személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében az alábbiakban összegezzük Adatvédelmi irányelveink legfontosabb elemeit különös tekintettel és összhangban a hatályos jogszabályokkal, úgymint a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), az 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), a 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Tehát az Általános adatvédelmi rendelet azaz „GDPR” (General Data Protection Regulation), mely szabályozza az ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását. A GDPR felülírja az eddig hazánkban hatályos adatvédelmi szabályok egyes elemeit és egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett és tájékoztatás nyújtása az ön részére arról, hogy hogyan használjuk személyes adatait összhangban és megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek..

Az adatok feldolgozásának módjával kapcsolatos információkat az alábbi címekre kattintva, azok kibontásával tekintheti meg.

Hatály

Érvényes: 2018. május 25-től

A TündérKertek, azaz a www.tunderkertek.com és a www.tunderkertek.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat a Dimension Studio Kft. (Székhely és postacím: 2191 Bag, Szent István utca 6. , Cégjegyzékszám: 13 09 149738, Adószám: 23495294-1-13, a továbbiakban: „Szolgáltató”, vagy „TündérKertek” és „mi”, illetve ezek nyelvtani formái) üzemelteti és szolgáltatja, mint adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő.

Bár a jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi Szolgáltatásunkra érvényesek, szükség esetén adatvédelmi tárgyú kiegészítéseket készítünk, amelyek bizonyos konkrét Szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlatunkról szolgálnak további tájékoztatással. Ezek a kiegészítések a vonatkozó Szolgáltatásokra érvényesek.

Ezért szükséges, hogy ön gyakran ellenőrizze, Adatvédelmi irányelvek frissülését. Az Adatvédelmi irányelvek frissítése esetén az általunk lényegesnek ítélt módosításokról előzetes értesítés útján (E-mail) tájékoztathatjuk önt az érintett Szolgáltatásokban. Ezen a címen az mindig a legfrissebb verziója található meg Adatvédelmi irányelveinknek. A „Érvényesség:" dátuma alapján megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az Adatvédelmi irányelvek.

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át Adatvédelmi tájékoztatónkat és az általunk rendelkezésre bocsátott kiegészítő irányelveket, mivel ezek a dokumentumok információkkal szolgálnak személyes adatai kezelésének módjáról Szolgáltatásaink használata során!

A TündérKertek által gyűjtött adatok

Személyes adatok kezelése

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor tehet meg. A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az valóban szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és Szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit.

Személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon partnereinkre is, akik megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar és uniós jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése, és a szolgáltatások, megrendelések teljesítése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul.

Az ön által közvetlenül megadott adatok

Szolgáltatásaink használata során önnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül adjon meg adatokat számunkra, mely adatok megadására az ön kiszolgálása érdekében van szükség.

Internetes felületeink használata során ön létrehozhat felhasználói fiókot vagy profilt. A Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan (pl. megrendelés és kiszállítás) elkerülhetetlen, hogy bizonyos adatok megadására kérjük önt önmagáról, a fiók vagy profil beállításához. Itt megadja bizonyos adatait, úgymint a nevét, szállítási és számlázási (nevét) címét, telefonszámát, e-mail-címét.

Amennyiben terméket vagy fizetős szolgáltatást rendel nálunk, a rendelés feldolgozásához a neve, elérhetőségi adatai, a szállítási és a számlázási címe megadását kérjük. Amennyiben online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya adatait a Felhasználó nem a TündérKertek oldalain kell, hogy megadja, hanem átirányításra kerül pénzügyi partnerünk felületeire. Így a hitelkártya adatokat mi nem tároljuk, nem a mi rendszerünkben kerül megadásra. A hitelkátgya adatok kezelésével kapcsolatban az adott pénzintézeti szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. A velünk kapcsolatban álló pénzintézet megnevezését és adatait adatfeldolgozó partnereink között találhatja meg.

Amennyiben valamilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, illetve kérdéssel vagy panasszal szeretne élni,  az ily módon gyűjtött adatok (a kapcsolatfelvétel céljából és a probléma megoldása érdekében) tartalmazzák a nevét, valamint a kérdése jellegétől függően szerepelhet közöttük a lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe és a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt termék / szolgáltatás adatai, jellemzői.

Amennyiben szakmai anyagok, tanulmányok, hírlevelek kiküldését kéri / rendeli meg, úgy nevét, e-mail címét és telefonszámát kérjük el.

A Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adatok

Az ön által megadott adatokon túl az eszközén működő szoftver (Honlap) segítségével vagy egyéb módon adatokat gyűjtünk arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f). 

Az alábbi adatokat gyűjtjük:
Eszközadatok – úgymint a Szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez használt eszköz hardvermodellje, hardveradatai, IP-címe, cookie-jai, pixeljei, operációs rendszerének verziói és beállításai, használt böngésző és verziószáma.

Naplóadatok – diagnosztikai, műszaki, hibákkal és használattal kapcsolatos adatok, úgymint a Szolgáltatás ön általi használatának ideje és időtartama, webes felületeinkre való érkezésének módja (küldő oldal, hiperlink stb.), küldött adatmennyiség, az ön által használt böngésző és verziószáma, az ön által használt operációs rendszer, az ön internetszolgáltatója, az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az ön számítógépének kiosztott IP cím, a Szolgáltatásokban bevitt keresőkifejezések, valamint az eszközén általunk elhelyezett cookie-kban tárolt valamennyi adat. A cookie-król a vonatkozó fejezetben részletes információkat talál.

Egyéb adatok a Szolgáltatások ön általi használatáról, úgymint az alkalmazások, amelyeket használ, a Honlapon, valamint a Szolgáltatások által felajánlott tartalmakkal végzett műveletei.

Külső forrásokból kapott adatok

Hozzájuthatunk önnel kapcsolatos adatokhoz nyilvánosan és kereskedelmileg elérhető forrásokból (amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik), és egyesíthetjük ezeket az adatokat az öntől és önről begyűjtött egyéb adatokkal. Külső közösségi hálózati szolgáltatásoktól is kaphatunk önről adatokat, amennyiben ilyen szolgáltatással kapcsolódik.

Az általunk gyűjtött egyéb adatok

Egyéb adatokat is gyűjthetünk önről, az eszközéről és a szolgáltatások használatának módjáról a gyűjtés során ismertetett módon vagy egyéb módon, szükség esetén az ön külön beleegyezésével.
Ön megtagadhatja bizonyos típusú adatok megadását (pl. fiókja regisztráiója, vagy megrendelésének leadása során kért adatokat), ez azonban befolyásolhatja a lehetőséget bizonyos Szolgáltatások használatára. A megrendelések teljesítésére. A gyűjtés idején releváns információkkal segítjük abban, hogy felelősségteljes döntést hozhasson.

Adatok felhasználása

A gyűjtött adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

- Az ön vagy eszköze regisztrálására az adott Szolgáltatásban

- Az ön által igényelt Szolgáltatás (vásárlás, kiszállítás) vagy funkció biztosítására (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében), mely szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

- Személyre szabott tartalmak és szolgáltatások biztosítására a Szolgáltatásainkban előzőleg végzett tevékenysége alapján, szükség esetén az ön külön beleegyezésével

- Szakmai anyagok, tanulmányok, promóciós üzenetek küldésére, hirdetésre, (például személyre szabott hirdetések és szponzorált tartalmak biztosítására), szükség esetén az ön külön beleegyezésével

- Piacunk, ügyfeleink, termékeink, hirdetési kampányaink és szolgáltatásaink felmérésére és elemzésére ügyfeleink jobb megismerése érdekében (szükség esetén statisztikai eljárásokkal), hogy a legmegfelelőbb kommunikációt, szolgáltatásokat és élményeket kínálhassuk

- Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének kikérésére és felmérések végzésére az ügyfelek körében, szükség esetén az ön külön beleegyezésével

- Annak megállapítására, hogy miként használják az emberek a Szolgáltatásainkat, Honlapunkat, hogy ennek alapján tökéletesítsük azokat, valamint új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk

- Az ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében való felhasználás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja)

- Jogos érdekeinkre vonatkozó adatfelhasználás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében), például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az ön elvárásainak.

- Jogi kötelezettség előírásai által való adatkezelés például adókötelezettség teljesítése kapcsán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

- A jogszabályok által lehetővé tett ingyenes sorshúzások, nyereményjátékok és promóciók szervezésére

- Valamint az ön külön beleegyezésével egyéb célokra.

Az öntől és önről a különféle szolgáltatások és eszközök révén begyűjtött adatokat egyesítjük a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelő célokra. Például fiókja adatait felhasználjuk valamennyi olyan Szolgáltatásban, amelyhez fiók szükséges. A Szolgáltatások használati élményének javítására szolgáló javaslataink, testreszabott tartalmaink és személyre szabott funkcióink is az ön által közvetlen módon, Szolgáltatásaink használatával vagy webhelyünk böngészésével rendelkezésünkre bocsátott, illetve a megbízható harmadik felek által az ügyfeleink jobb megismerése érdekében rendelkezésünkre bocsátott adatokon alapulnak. Amennyiben az adatbázisunk feltöltéséhez megbízható szolgáltató harmadik felet veszünk igénybe, jogilag érvényesíthető megállapodást kötünk vele annak biztosítására, hogy az önnel kapcsolatos minden egyesített adat beszerzése jogszerűen történjen. Az adatok egyesítésének céljától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól függően az ilyen egyesítések vezérléséhez külön beállítások állnak rendelkezésére, például az adott alkalmazás , vagy Honlap beállítási menüiben, illetve weboldalunkon, amely lehetőséget biztosít egyéni jogai gyakorlására az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Számos kérdésben dönthet azt illetően, hogy miként használhatjuk fel az adatait. Választhat, hogy kívánja-e fogadni promóciós üzeneteinket – feliratkozhat ezek fogadására, és ha meggondolja magát, az ilyen üzenetekben szereplő leiratkozási útmutatás követésével letilthatja azokat. Ezenfelül dönthet ilyen kérdésekben az adott Szolgáltatás beállításainak módosításával, kapcsolódó értesítés megjelenése esetén, illetve a megfelelő weboldal meglátogatásával. Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldjük. Ha a lehetőségek kiválasztásával kapcsolatban segítségre van szüksége, felveheti velünk a kapcsolatot a hello@tunderkertek.com címen.

Szolgáltató a személyes adatokat a fent ismertetett célok érdekében kezeli. A Szolgáltató jogalapja a személyes adatok kezelésére olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyek: szükségesek az ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítéséhez (például ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a Szolgáltatásokat az ön számára, valamint hogy azonosítani tudjuk önt bizonyos szolgáltatások használatához); szükségesek a törvényi előírások betartásához (például a vonatkozó könyvviteli szabályok betartásához és a hatóságoknak való kötelező adatszolgáltatáshoz); szükségesek a Szolgáltató jogos érdekeinek megvédéséhez (például az önnel fenntartott kapcsolatunk kezeléséhez, valamint kommunikációnk relevanciája, az általunk kínált élmények és ügyfélszolgálatunk javításához); vagy az ön hozzájárulásán alapulnak (például hozzájárulás, hogy kommunikáljunk önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, és marketinginformációkat küldjünk önnek), amely hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt fennálló hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Adatmegosztás

Az adatait vállalkozásunkon belül átadhatjuk a megfelelő csoportok számára, egyebek között az ügyfélszolgálati, a jogi, a pénzügyi és az értékesítési csoportnak, valamint – amennyiben engedélyezi a marketingüzenetek fogadását – a marketing csoportnak. Átadhatjuk továbbá az adatait a következő jogalanyoknak, de csak a Szolgáltatások biztosításához szükséges terjedelemben:

- Adatai a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírt célokra megoszthatók a Szolgáltató üzleti partnereivel, ideértve egyebek között a kereskedőket, termelőket, termesztőket, őstermelőket és a forgalmazókat, kiszállítókat. E jogalanyok felhasználhatják adatait az ön által igényelt szolgáltatások, megrendelések, termékek biztosítására (kiszállítására). Külön beleegyezése esetén promóciós anyagokkal, hirdetésekkel és egyéb anyagokkal szolgálhatnak önnek. Az ilyen adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincs lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.

- Adatait a számunkra vagy a megbízásunkból szolgáltatásokat nyújtó, gondosan megválogatott cégeknek is átadhatjuk, például olyanoknak, amelyek a kiszállítás vagy a számlázás terén nyújtanak nekünk segítséget, vagy e-maileket küldenek a nevünkben. E jogalanyok azon lehetőségeit, hogy a nekünk nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra használnák fel az ön adatait, szerződéses rendelkezések korlátozzák.

- Egyéb felek, amennyiben ez jogszabály vagy szolgáltatásaink védelme érdekében szükséges

Az alábbi esetekben adhatjuk át az adatait egyéb félnek:

- Ha ezt jogszabály vagy egy kötelező jogi eljárás (például házkutatási parancs vagy egyéb bírósági határozat/végzés) előírja

- Szolgáltatásainkra vonatkozó szabályozásnak való megfelelés igazolására vagy biztosítására

- A Szolgáltató vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk, üzleti partnerünk vagy ügyfelünk jogainak, tulajdonának és biztonságának védelmére.

Céges tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb felek.

Egyesülés, átruházás, felvásárlás vagy eladás keretén belül, illetve csőd esetén átadhatjuk harmadik félnek az ön adatait.
A jelen Adatvédelmi irányelvekben leírt adatátadások mellett az ön külön beleegyezésével vagy kérésére egyéb esetben is megoszthatjuk harmadik féllel az önnel kapcsolatos adatokat.

Adatbiztonság

Mi valóban komolyan vesszük az adatai védelmét. A Szolgáltatásainkkal összefüggésben gyűjtött adatok védelmére megtettük a megfelelő fizikai és technikai intézkedéseket. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét arra, hogy bár minden szükséges lépést megteszünk adatai védelme érdekében, egyetlen webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer és vezeték nélküli kapcsolat sem tökéletesen biztonságos!
A Felhasználó (az ön) jogai

Önnek jogában áll információt kérni az általunk önről gyűjtött adatokról, kérni ezen adatok pontatlanságainak helyesbítését, kifogást emelni ezen adatok kezelése ellen, illetve kérni az adatkezelés korlátozását, továbbá kérni az ezen adatokhoz való hozzáférést, a törlésüket vagy hordozhatóságuk biztosítását. Bizonyos joghatóságok jogszabályai alapján visszautasíthatjuk az olyan kérések teljesítését, amelyek észszerűtlenül ismétlődnek, aránytalan műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférés biztosítását. Ha hozzáférést kíván igényelni az adataihoz, forduljon hozzánk a hello@tunderkertek.com címen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai törlésének kérése esetén nem feltétlenül tud majd hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, illetve használni azokat, és hogy személyes adatainak egy része az alkalmazandó jognak megfelelően bizonyos ideig a Szolgáltató nyilvántartásában és archívumában maradhat, ezeket az adatokat azonban a Szolgáltató üzleti célra nem használja fel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törlési kérés ellenére megőrizze az ön személyes adatait vagy azok megfelelő részét az alább, „Az adatok megőrzése” pontban foglaltakkal és az alkalmazandó joggal összhangban. Ha megsérti a Szolgáltató Felhasználási feltételeit, a Szolgáltató felfüggesztheti, korlátozhatja vagy megszüntetheti hozzáférését a webhelyhez, amennyiben ez szükséges a Szolgáltató, üzleti partnerének, alkalmazottja vagy ügyfele jogainak, tulajdonának és biztonságának védelméhez.

Az adatok tárolása, a tárolás időtartama

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ez a gyűjtésüket indokló cél teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig jogszabály, vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Ennek értelmében amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy az önnel kapcsolatos adatok kezelése és megőrzése megfeleljen az alábbi alapelveknek:
- Az adatokat legalább addig megőrizzük, amíg használatban vannak valamely szolgáltatás biztosításához.
- Az adatok feldolgozása és megőrzése megfelel a jogszabályokban vagy szerződésben előírtaknak, illetve törvényes kötelezettségeinknek.
- Az adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, amennyi a gyűjtésüket vagy kezelésüket indokoló célhoz szükséges, illetve amennyit a vonatkozó szerződések, jogszabályok vagy statisztikai célok szükségessé tesznek, a megfelelő biztosítékok mellett.

Linkek, hivatkozások

A Honlapon találhatók linkek, amelyek más cégek (harmadik felek), - ellenőrzésünkön kívül álló - webhelyeire és szolgáltatásaira hivatkozhatnak. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Legyen körültekintő, és olvassa el azon webhelyeinek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket használni kíván.

Ezenkívül bizonyos, harmadik felek által fejlesztett termékeket és szolgáltatásokat is elérhetővé teszünk az ön számára (pl. mobil alkalmazások), melyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatásainkban, Honlapunkon megjelenő bizonyos tartalmakat, videókat, hirdetéseket és egyéb funkciókat Szolgáltatóhoz nem kapcsolódó harmadik felek biztosíthatják. Ezen tartalmakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató csupán lehetővé teszi az egyéb tartalomszolgáltatók által szolgáltatott videótartalmak megtekintését.

Bizonyos harmadik felek hirdetéseket szolgáltathatnak, vagy nyomon követhetik, hogy mely hirdetéseket tekintik meg a felhasználók, milyen gyakran tekintik meg azokat, és mit tesznek a megtekintésük után.

Továbbá lehetővé tesszük felhasználóink számára Szolgáltatásaink bizonyos anyagainak, a Honlap egyes tartalmának megosztását másokkal közösségi hálózati szolgáltatások, például a Facebook, Twitter, Google + vagy LinkedIn stb. segítségével.
Ezen harmadik felek gyűjthetnek vagy megkaphatnak bizonyos adatokat a Szolgáltatások használatáról, beleértve a cookie-k, pixelek, adatgyűjtők és hasonló technológiák segítségével történő használatot. Ezek az adatok folyamatosan gyűjthetők, és egyesíthetők a különféle webhelyek és online szolgáltatások segítségével gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen társaságok adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatát. E társaságok némelyike részt vesz olyan, ágazati fejlesztésű programokban, amelyek választási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek azzal kapcsolatban, hogy kívánnak-e célzott hirdetéseket fogadni. 

Ha közösségi hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódik, akkor megkaphatjuk és tárolhatjuk az ön hitelesítési adatait, amelyeket az adott szolgáltatásba való bejelentkezéshez használ, valamint egyéb olyan adatokat, amelyeknek hozzánk történő továbbításához ön hozzájárult az ilyen szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor. Továbbá felhívjuk figyelmét, ha más személyek által is használt eszközön választja a közösségi hálózati szolgáltatással történő kapcsolódás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy az eszköz egyéb felhasználói megláthatják a bejelentkezéshez használt közösségi hálózati szolgáltatás(ok)ban működő fiókjával kapcsolatos tárolt vagy megjelenített adatokat. Azt tanácsoljuk, hogy minden ilyen webhelyről jelentkezzen ki, és csak olyan személyekkel osszon meg információt, akikben megbízik.

Adatgyűjtő technológiák és cookie-k

A TündérKertek internetes felületének alapvető működése  (és egyéb weboldalak működése sem) nem lehetséges cookie-k használata nélkül, így az alapvető funkciók működése csak cookie-k segítségével valósulhat meg, melyeket elhagyni íly módon nem lehet, mivel abban abban az esetben maga a webes felület nem lehetne működőképes.

Szolgáltatásainkban egyéb tartalmat, hirdetést vagy egyéb működési funkciókat biztosító bizonyos harmadik felek szintén cookie-kat- vagy pixeleket-, adatgyűjtőket használnak Szolgáltatásaink bizonyos területein azok működéséhez. Ezen adatgyűjtő technológiákkal, melyek az alapvető működést biztosítják, önmagában (a Felhasználó által konkrét személyes adatok megadása nélkül) adott Felhasználó beazonosítása nem lehetséges. Az adatgyűjtő technológiákról való részletesebb ismertetést az alábbi leírásban találja.

Cookie-k

A cookie-k számítógépen, tableten, mobiltelefonon, televízió készüléken vagy egyéb eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az eszközön azokat elhelyező program számára az eszköze felismerését, az eszközzel, vagy azon végzett beállításokat a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön és/vagy böngészőkapcsolatokban.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók, például megjegyezhetik bejelentkezési, hitelesítő adatait, így nem kell azokat minden alkalommal megadnia a szolgáltatásba történő bejelentkezéshez, de ezek végzik el a kosárba berakott termékek nyomon követeset is vásárlás alkalmával, különös jelentőséggel azon időszakra, amikor ön még nem regisztrált adott rendszerbe, és oldalváltáskor ezen adatok megőrzése fontos, hogy pl a termékek a kosárban is maradjanak, a beállított paraméterekkel, pl.: ár, darabszám, méret.

A cookie-k továbbá lehetővé teszik számunkra és harmadik felek számára annak megállapítását, hogy Szolgáltatásaink, webes felületeink mely részei a legnépszerűbbek. Segítségükkel láthatjuk, hogy a Felhasználók mely oldalakhoz és funkciókhoz kapcsolódnak a legtöbb esetben, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben tudjuk Felhasználóink igényekhez igazítani Szolgáltatásokat. Így pontosan tudjuk, hogy fejlesztéseinket és az ehhez szükséges energiát mely Szolgáltatásainkra és webes funkcióra érdemesebb összpontosítani nagyobb felhasználói élmény kialakítása érdekében.

Például a cookie-k segítségével általunk és harmadik fél (partnerünk) által megállapítható, hogy adott Felhasználó mely hirdetéseket látta (amennyiben van az adott felületen hirdetés), így nem mindig ugyanazon hirdetés jelenik meg felületeinken való tartózkodás alkalmával.

A cookie-knak köszönhetően cégünk és harmadik felek releváns tartalmakat és hirdetéseket tudnak biztosítani az adott felhasználó számára, mivel a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja (mi az érdeklődési köre, mire szokott rákattintani) Szolgáltatásainkat, valamint egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.

Amennyiben webböngészővel fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, felületeinkhez, beállíthatja a böngészőjét az összes cookie elfogadására vagy elutasítására, illetve értesítés megjelenítésére cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások. A használt eszköz operációs rendszere további cookie-vezérlőkkel is rendelkezhet.

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos Szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a Szolgáltatások, vagy azok egyes részeinek használatát. Bizonyos esetekben meg is béníthatja a teljes működését is. Ilyen esetekben a Szolgáltatás(ok) működéséért és az ez által esetlegesen keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Egyéb adatgyűjtők, pixelek

A Tündérkertek és harmadik felek az adatgyűjtők („beacons”), vagy „pixel” elnevezésű technológiát is használhatják az eszközről a szerverre történő adattovábbításra. Az online tartalomba, videóba és e-mailbe ágyazható adatgyűjtők és pixelek lehetővé tehetik az adott szerver számára bizonyos típusú adatok olvasását az eszközről, az egyes tartalmak, e-mail-üzenetek, illetve az adatgyűjtő vagy pixel megtekintési idejének és dátumának megállapítását, valamint az eszköz IP-címének megismerését. A Szolgáltató és bizonyos harmadik felek különféle célokra használnak adatgyűjtőket és pixeleket, ideértve a Szolgáltatásaink webes felületeink használatának elemzését és (a cookie-kkal együtt) a Felhasználói érdeklődésnek és igényeknek relevánsabban megfelelő tartalom és hirdetések biztosítását.

A Szolgáltatásainkhoz történő hozzáférésekor és azok használatakor – a szolgáltató harmadik felek által biztosított webhelyek kivételével – külön beleegyezését kérjük ahhoz, hogy cookie-kat (beleértve az egyéb helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és egyéb információkat) tároljunk az ön eszközein. Külön beleegyezését fogjuk kérni ahhoz, hogy hozzáférhessünk, illetve a fent említett harmadik felek hozzáférhessenek ezekhez a cookie-khoz (beleértve a helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és információkat). Ha nem fogadja el a cookie-kat, ez befolyásolhatja a webhelyünk, illetve Szolgáltatásaink által nyújtotta élményt és azok működését.

A TündérKertek webhelyén működő cookie-k

Alapvető cookie-k

Ezeknek köszönhetően termékeket rendelhet és szolgáltatásokat vehet igénybe webhelyünkön.

Funkcionális cookie-k

Lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt biztosítsunk. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy webhelyünkre felkeresése során, az ott megjelenő információk megfeleljenek az ön eszköze beállításainak, amin keresztül érkezett, vagy felhasználói fiókja beállításainak. Ezen cookie-k segítségével azonosíthatjuk azt is, ha ön például egy olyan e-mail linkjén keresztül látogatott a webhelyre, amelyet mi-, vagy egy megbízható partner-szolgáltatónk, mint harmadik fél küldött önnek a mi megbízásunkból és lépett önnel kapcsolatba.

Teljesítményt fokozó cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra webhelyünk gyorsaságának és teljesítményének optimalizálását illetve megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését.

Ezeknek a cookie-knak köszönhetően láthatjuk, ha ön illetve az adott eszközzel valaki korábban már járt a webhelyünkön, és megállapíthatjuk, hogy webhelyünk mely részei a voltak a legnépszerűbbek, annak alapján, hogy a Felhasználók mely oldalakat keresték fel leggyakrabban, és mennyi időt töltenek egyes oldalakon. Erre a célra többek között a Google Analytics és az Adobe cookie-ját, valamint hasonló elemző cookie-kat használunk.

Például a cookie-k által létrehozott adatokat a webhely használatáról rendszerint a Google szervere tárolja az Egyesült Államokban. Azonban ha ön az EU-ban vagy az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, a Google a továbbítást megelőzően lerövidíti az IP-címét. Csak kivételes esetekben fordul elő a teljes cím továbbítása a Google egyesült államokbeli szerverére; ebben az esetben ott kerül sor a cím lerövidítésére. 

Ezeket az adatokat a Google a megbízásunkból arra használja, hogy jelentéseket készítsen a webhelytevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat biztosítson a webhelytevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatban. Az ön számítógépéről a Google Analytics szolgáltatás keretén belül továbbított IP-cím a Google által tárolt semmilyen egyéb adathoz nem lesz társítva. A Google által tárolt adatokra a Google Adatkezelési nyilatkozata az irányadó (https://policies.google.com). Ha kívánja, megakadályozhatja a cookie által létrehozott webhasználati adatok (köztük az IP-címe) Google részére történő továbbítását és az ott történő kezelését, ha letölti és telepíti ezt a következő linken megtalálható böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Hirdetési cookie-k

Lehetővé teszik számunkra és gondosan megválogatott partnereink számára, hogy hirdetéseket juttassanak el önhöz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön beleegyezése esetén közvetlenül felvegyék önnel a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket ön megtekintett vagy megrendelt a webhelyünkön. Kereskedőpartnereink számára egyebek között például a Google remarketingcímkéinek használatával tesszük lehetővé, hogy az ön által a webhelyünkön megtekintett termékeket hirdessék. A Google remarketingcímkéinek működéséről a következő linken találhat további információkat: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

Webhelyünkön harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek cookie-jai kerülhetnek a merevlemezére vagy a böngészőjébe. Az ilyen cookie-k mentését nem ellenőrizzük. További információkért tekintse meg az adott harmadik fél adatvédelmi irányelveit.

Egyéb helyi tárolók

A TündérKertek bizonyos harmadik felekkel együtt a Szolgáltatásainkkal összefüggésben a helyi tárolási technológiák egyéb fajtáit is használhatja, például a Local Shared Objects (más néven „Flash cookie”) és a HTML5 helyi tárolót. Ezek a technológiák annyiban hasonlítanak a fent tárgyalt cookie-khoz, hogy az eszközre vannak mentve, és adatok tárolhatók bennük a felhasználó tevékenységéről és beállításairól. E technológiák azonban más részeit használhatják az eszköznek, mint a normál cookie-k, ezért nem feltétlenül szabályozhatók a szokásos böngészőeszközökkel és -beállításokkal. A Flash cookie-kban tárolt adatok letiltásával vagy törlésével kapcsolatos információkat a következő linken találja: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Közösségi hálózatok beépülő moduljai

Szolgáltatásaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: „Beépülő modulok”). Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti Szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe Szolgáltatásaink használatakor. A Beépülő mudulok adatkezelője az adott modul szolgáltatója. A Beépülő modulok szolgáltatásaival kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések tekintetében az adott modul szolgáltatójának Adatvédelmi tájékoztatója az irányadó, melyek elérését az alábbiakban részletezzük.

Facebook

Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.

Google+

Adatkezelő: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.

LinkedIn

Adatkezelő: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: „LinkedIn”). További információkat a LinkedIn adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv címen találhat.

Twitter

Adatkezelő: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (a továbbiakban: „Twitter”). További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://twitter.com/privacy.

Amennyiben a fenti közösségi hálózatok közül egynek vagy többnek tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

Adatfelfolgozó partnereink

A Szolgáltató a webtárhely biztosítására, webfejlesztési tevékenységek ellátására (elsősorban adattárolás, adatkezelés, programozás, alkalmazás fejlesztés, webfejlesztés) ellátására az alábbi megbízottat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Dimension Studio Kft.
(Cg.: 13 09 149738 2191, 2191 Bag, Szent István utca 6., E-mail: info@dimension-honlapkeszites.hu)

 

A Szolgáltató a Felhasználói megrendelésekkel kapcsolatos logisztikai tevékenységek (elsősorban termékek szállítása) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
(Cg.: 13-09-111755, 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. E-mail: info@gls-hungary.com)

Magyar Posta Zrt.
(Cg.: 01-10-042463, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)

 

A Szolgáltató a Felhasználói megrendelések teljesítésének (megrendelt termékek előállítása, termesztése, raktározása, megrendelések teljesítése) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

.

 

 

A Szolgáltató a statisztikai adatok készítésének (többek között látogatottsági statisztikák) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Google Inc.
(Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Kapcsolatfelvétel

Konkrét kérdéseivel az alábbi elérhetőségeinken fordulhat hozzánk, mint európai uniós adatkezelőhöz:

Adatvédelmi Tisztviselő:
Dimension Studio Kft.
Székhely és postacím: 2191 Bag, Szent István utca 6.
Cégjegyzékszám: 13 09 149738
Adószám: 23495294-1-13


E-mailben a következő címen is felveheti velünk a kapcsolatot: hello@tunderkertek.com

Ha módosítani kívánja adatkezelési beállításait, illetve engedélyeit, illetve gyakorolni kívánja adatai hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, kifogásolásra, az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogát, akkor lényeges beállításokat felülbírálhat illetve módosíthat a fejlécben elhelyezett „Adatkezelés” menüpontra kattintva. Egyéb kéréssel forduljon hozzán e-mailben a hello@tunderkertek.com címen.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti a megfelelő felügyelő hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu

Az EU valamennyi felügyelő hatóságának elérhetőségi és egyéb adatai az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

A gyümölcsfaoltás tízparancsolata

Gyümölcsészeti tanumány, az első 10 oldal most ajándékba!

Time: 0.3697 ms | Memory: 3.06MB | Version: 4.0